CAD-CAM/ Digital

CAD-CAM/Digital
Mer info kommer inom kort

För dig som kund innebär det reduced chairtime och du får en produkt med god estetik och hög precision i hållbara, moderna material. Vi skapar en kvalitativ produkt med full spårbarhet – klimatsmart med precision.

Medan din beställning konstrueras håller vi regelbunden kontakt med dig som beställare. Vi har hög servicegrad och kvalitetssäkrar i alla led. Du får glädje av vår erfarenhet av tandtekniska utmaningar och våra innovativa lösningar.
Visionen var att skapa en individanpassad produkt som är repeterbar när det gäller både kvalité, funktion och estetik. Det har vi idag!

Vi tar emot filer från Trios samt alla system som har öppet STL-filer.

 

Vi jobbar med 3Shape system