NOBO DENTALTEKNIK I SKELLEFTEÅ
Är du miljövänlig? Det är vi och vi cyklar inom Skellefteå med cykel avstånd då där vi hämtar arbetet och lämnar jobbet till våran kunder.
Det finns många goda anledningar till att ta cykeln istället för bilen.

Den är extremt klimatsmart. Att ta sig fram med cykel ger inga koldioxidutsläpp. Miljövänlig

Den är snabb. Flera undersökningar har visat att cykeln är snabbast för resor inom tätorter.

Den är snabb. Flera undersökningar har visat att cykeln är snabbast för resor inom tätorter.

Du lever längre. Att cykla är gratis och hälsosam.

Du blir pigg. En dos frisk luft och lite motion gör susen

Vi cyklar fram och tillbaka till varje kund där vi hämtar arbetet och lämnar beställningar till våran kunder.

Affärsidé

Att erbjuda våra kunder högsta kvalitet till Sveriges bästa priser med snabba leveranstider.

Vår verksamhet skall, med patienten i fokus och i nära samarbete med tandläkarna, tillverka tandersättningar med hög estetisk och funktionell kvalitet inom de protetiska områdena implantat, fast protetik, avtagbar protetik och m.m såväl lokalt, regionalt som internationellt.

Vision

Att tandläkare, patienter och medarbetare ser oss som det självklara valet när det kommer till högkvalitativ, bästa estetik tandteknik.

Kvalitetspolicy

Laboratoriet ska sträva efter att i rätt tid leverera felfria produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov och förväntningar. Nobo Dentalteknik har god kvalitet som främsta ledstjärna men vi eftersträvar även hög utbildningsnivå på personalen, god kundkontakt samt att leva upp till våra kunders krav om leveranssäkerhet och estetik. Vår gemensamma kompetens och framgång bygger på kunniga, engagerade och lyhörda medarbetare. Vi följer Legal krav (Lag (1993:584) om medicintekniska produkter samt läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, LVFS 2001:7; LVFS 2001:5).).

Miljöpolicy

Nobo dentalteknik  ska följa tillämpliga och gällande lagar och förordningar samt genom uppsatta mål och förbättringsåtgärder arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vi ska även verka för en resurssnål produktion med ökad återvinning. Vi arbetar mot våra fastställda miljömål med fortlöpande förbättringar. Genom utbildning och information säkrar vi att alla medarbetare på företaget aktivt deltar i miljöarbetet.

Verksamhetspolicy

Nobo dentalteknik  ska värna om sina anställda och ha en god arbetsmiljö. Företaget skall tillhandahålla den skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetsmomenten säkert.

Företaget ska genom årlig kompetensinventering se till att personalen har god utbildning i de arbetsuppgifter de utför för att säkra den höga kvalité vi erbjuder våra kunder samtidigt som vi därmed minskar risken att drabbas av brand, skada och olycka som kan skada människor eller egendom.

Genom att arbeta med regelbundna mål och skyddsronder/brandronder förbättrar vi ständigt vår arbetsmiljö.

 

 

 

Miljömål:

 • Att minska miljöpåverkan inom verksamheten
 • Att ha en miljöanpassad avfallshantering
 • Att miljöaspekter beaktas vid inköp av produkter
 • Att minska onödig energianvändning
 • Att rutiner finns för miljöhänsyn vid produktion
 • Att samtliga på företaget är informerade och instruerade att arbeta efter satta rutiner
 • Att utbytesprincipen tillämpas i möjligaste mån
 • Lönsamma produkter
 • Bästa Hållfasthet
 • Bästa Passform
 • Alltid Biokompatibilitet
 • Estetiskt utförande
 • Snabba leveranser
 • Tusentals gjorda produkter
 • Nöjda och trogna kunder
Kontakta oss
Vi svarar så fort vi bara kan