Mk-titan

Fördelar

  • Titan är ett väldokumenterat biokompatibelt material
  • Korrosionsbeständig
  • Låg värmeledningsförmåga- Detta gör att materialet upplevs ”behagligt” av patienten
  • Hög styrka
  • God estetik-
  • Låg densitet- Metallens lätthet underlättar för patienter.
  • Röntgengenomsläpplig
  • Låg kostnad

Användningsområde.

  • Där utrymme är begränsat
  • Enstaka kronor till stora broar

Vi är specialister när det gäller titan, och har högsta garantin på Mk-titan kronor/broar. Läs mer om garantin på kvalitet och garantin.

7-ledsbro i titan
7-ledsbro i titan

13-ledsbro i titan
13-ledsbro i titan

Mk-titan krona

Ets-bro i titan

Vi svarar så fort vi bara kan
Fråga oss